خواهشمند است برای مشاهده مطلب ورود یا ثبت نام نمایید.

 

رازتکثیر(رندی گیج)
در بازاريابي شبکه اي ، راهکارهاي "بزرگ و خاص"، مطالب كوچك و مجموعه اي از راهکارهاي "كوچك و ساده"، مطالب بزرگ مي باشند
"THE BIG THING IS THE LITTLE THING AND THE LITTLE THINGS ARE THE BIG THING"